Sự May Mắn Có Kéo Dài Mãi Bên Bạn.

March 23, 2024 Mong Muốn 5 Comment

Chương May Mắn có kéo dài mãi với bạn. Để mình kể các bạn nghe mình đã gặp nhiều may mắn như thế n...

Read More

Và Mình Đã Học 3Dsmax Như Thế Nào?

March 23, 2024 Chuyện Autocad 5 Comment

3DSMAX thứ đã giúp mình vượt qua nhiều khó khăn, cho mình tương lai mới. Mình không phải là kẻ xuất...

Read More

Biết Autocad Sớm Là Một Lợi Thế

March 23, 2024 Chuyện Autocad 5 Comment

Lại kể các bạn nghe một câu chuyện nữa về Autocad của mình ạ.Biết Autocad sớm là một lợi thế cực lớn...

Read More

Khóa Học Autocad Đầu Tiên

March 23, 2024 Chuyện Autocad 5 Comment

Kể các bạn nghe về các khóa học đầu tiên của mình, nhiều khó khăn lắm, nhưng làm là sẽ được các bạn...

Read More

Những Khó Khăn Đầu Tiên Khi Đến Với Autocad

March 23, 2024 Chuyện Autocad 5 Comment

Chào các bạn!Câu chuyện tiếp theo về Autocad của mình. Không có gì dễ dàng nhé.Một bước ngoạt đổi đờ...

Read More

Mình Đã Đến Với Autocad Như Nào?

March 23, 2024 Chuyện Autocad 5 Comment

Chào mọi người.Đây là câu chuyện học Autocad của mình. Hi vọng các bạn có nhiều động lực hơn trong h...

Read More