Sự May Mắn Có Kéo Dài Mãi Bên Bạn.

Chương May Mắn có kéo dài mãi với bạn. Để mình kể các bạn nghe mình đã gặp nhiều may mắn như thế nào. Trên đời này chúng ta có 2 loại may mắn các bạn có thể gặp. 💟 Loại đầu tiên là may mắn nhất thời, may mắn tự đến. Ví dụ nay đang đi bộ thong do...

Written by

PhuongTk, March 23, 2024